Filmy z wyjazdów

Bielsko-Biała Lipnik, OSP Lipnik

Wyjazd alarmowy 339[S]34 & 339[S]31 do pożaru

Alarmowo 339[S]36 oraz 339[S]35 z OSP Straconka

Wyjazd alarmowy 339[S]32 do pożaru traw

Śmieciarka alarmowo, czyli wyjazd alarmowy 331[S]23

Duży Pożar zakładu stolarskiego w Bielsku-Białej

Kolejny wyjazd alarmowy 2 zastepów OSP Lipnik do pożaru

Wyjazd alarmowy 3 zastępów z OSP Lipnik

Wyjazd alarmowy GBA Star 244 oraz GCBA Tatra 815 z OSP

Wyjazd alarmowy OSP Lipnik 339[S]09 339[S]32 339[S]31

Wyjazd alarmowy OSP Lipnik 339[S]09 339[S]32 339[S]31